Actueel

Jaarverslag 2023

27 juni 2024

Het jaar 2023 was wederom een jaar van verandering, niet alleen in de organisatie maar juist ook daarbuiten. Het afgelopen jaar was de aandacht voor en de impact van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken groot. Woonproblematiek, armoede, schulden, prestatiedruk, we zien de gevolgen voor kinderen, jongeren en gezinnen dagelijks terug in ons werk.

Buurtteams Utrecht delen werkzame elementen succesvolle aanpak vroegsignalering van schulden op NVVK congres

07 juni 2024

Op het NVVK congres (branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening) dat eerder deze maand in Utrecht werd gehouden, hebben Tom van der Eijk en Hielke van der Molen van Buurtteams Utrecht een interactieve workshop gegeven aan beleidsmedewerkers uit verschillende gemeentes in het land over de succesvolle vroegsignaleringsaanpak van schulden. Het doel van de aanpak is om mensen in een vroeg stadium te ondersteunen bij financiële problemen, zodat schulden niet groeien en daarmee ook andere problemen voorkomen worden. Deze aanpak is begin dit jaar vanwege de mooie resultaten uitbreid naar een aantal andere wijken in Utrecht.

Bianca Kingma nieuwe bestuurder Lokalis

07 november 2023

De Raad van Toezicht van Lokalis heeft per 1 december 2023 Bianca Kingma benoemd als nieuwe bestuurder van Lokalis. Bianca kent de Utrechtse manier van werken in het sociale domein, is bekend met het Utrechtse en landelijke netwerk én heeft in het verleden bijgedragen aan de decentralisatie en transformatie van de jeugdzorg in Utrecht. 

Jaarverslag 2022

15 juni 2023

In 2022 ging het met het grootste deel van de Utrechtse kinderen en jongeren nog steeds ‘gewoon goed’. De Buurtteams ondersteunden een groot aantal individuele gezinnen. Daarnaast maakten we ruimte om samen met ouders, jongeren en partners te komen tot collectieve aanpak voor vraagstukken. We werkten in 2022 met plezier en wisselend resultaat aan onze zes opgaven.

Doorbraakroutes gemeenten bij vastlopende casuïstiek

24 maart 2023

Deze publicatie beschrijft hoe zeven gemeenten - waaronder Utrecht - werken aan het oplossen van vastgelopen casuïstiek in het sociaal domein. Hoe gaan professionals in het sociaal domein om met een vastgelopen casus? Is het voor hen duidelijk welke stappen binnen de gemeente of organisatie gezet kunnen worden om de zorg en ondersteuning weer op gang te krijgen? En welke beslissings- of doorzettingsmacht is hiervoor nodig?

Vertrek Marenne van Kempen

10 maart 2023

Na ruim acht jaar als bestuurder verbonden te zijn aan Lokalis heeft Marenne van Kempen recent besloten de organisatie per 1 mei te verlaten. Marenne is van grote betekenis geweest voor de gezinnen, kinderen en jongeren in de stad Utrecht en de ondersteuning die zij via de Buurtteams Jeugd & Gezin ontvangen. Daar is Lokalis haar ontzettend erkentelijk voor.

Mentale vooruitgang van gezinnen

17 januari 2023

Hoe kunnen we kinderen het beste tot volle bloei laten komen? Hoe kunnen we gezinnen mentaal krachtiger maken? Het boek De mentale vooruitgang van gezinnen geeft antwoord op deze belangrijke vragen. Belangrijk, omdat gezinnen via de kinderen de toekomst van ons land bepalen.

Jaarverslag 2021

08 juni 2022

In 2021 ondersteunde Lokalis een recordaantal gezinnen. Lokalis is in Utrecht de organisatie achter de buurtteams Jeugd & Gezin. Met een groot deel van de jongeren en gezinnen ging het gelukkig nog steeds goed. Tegelijkertijd zagen we de directe en indirecte effecten van de coronamaatregelen, zorgde de toeslagenaffaire voor veel nieuwe aanmeldingen en werd duidelijker hoe onze huidige prestatiesamenleving de vraag naar jeugdzorg voedt.

Monitor Collectieve Aanpak 2021

18 april 2022

Lokalis (Buurtteams Utrecht), Jeugdgezondheids[1]zorg (Volksgezondheid/JGZ) en Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) werken sinds 2018 samen om ouders, kinderen en jongeren in Utrecht te ondersteunen bij opgroeivragen. Via de Collectieve Aanpak willen we het ouderschap versterken door ouders en jongeren van elkaar te laten leren.

Het succes achter de wijkteams

17 april 2022

Het succes achter de wijkteams
Aansluiten en zelf hulp bieden

De ambities waren hooggespannen, toen in 2015 in veel gemeenten de wijkteams startten. Meer preventie, betere hulp en minder doorverwijzingen naar dure zorg. Maar hoe succesvol zijn de wijkteams eigenlijk? Uit onderzoek van de landelijke Associatie Wijkteams blijkt dat wijkteams zichtbaar bijdragen aan deze doelstellingen. Ongeacht hun vorm, inrichting of opdracht.

Thuis in de toekomst van het jeugddomein

22 maart 2022

Op 7 april 2022 worden kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie in het jeugddomein samengebracht tijdens Samen Toekomst Maken. Om samen met én van elkaar te leren hoe je fundamenteel anders kunt innoveren. Het thema voor deze editie is ‘Thuis in de Toekomst’. 

Verbinding in de wijk en in Den Haag oplossing voor krachtige basiszorg

17 maart 2022

Minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht maandag 14 maart j.l. een werkbezoek aan de wijk Overvecht in Utrecht om te praten over wat er nodig is om basiszorg krachtig te maken én te houden. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat intensieve samenwerking noodzakelijk is, ook op politiek niveau. Namens Lokalis was gezinswerker Marlies de Jong aanwezig bij het bezoek.

Noodzaak voor Nationaal Plan voor de Jeugd

31 december 2020

Met de samenwerkende partijen in Utrecht doen we een dringend beroep op Minister Slob en Staatssecretaris Blokhuis; verbreed het Nationaal Plan Onderwijs en kom met elkaar tot een 'Nationaal plan voor de jeugd na Corona'.

Buurtteams openen telefoonnummer voor hulp bij Kinderopvangtoeslag-affaire

17 december 2020

Vanaf donderdag 17 december 2020 is het voor Utrechters die gedupeerd raakten door de Kinderopvangtoeslagaffaire mogelijk om zich telefonisch bij het buurtteam te melden. De Gemeente Utrecht start een campagne om de gedupeerden in beeld te krijgen en zo snel en goed mogelijk te helpen. Gedupeerde ouders uit Utrecht kunnen zich melden via 030 – 7400 530 om ondersteuning te krijgen van het buurtteam in hun wijk.

Integraal samenwerken voor gelijke kansen

18 november 2020

We streven naar gelijke kansen in het leven voor iedereen. Maar verschillen vroeg in het leven, werken door in hele schoolcarrière en loopbaan.

Lokalis wordt kennispartner in Nijmegen

17 november 2020

Stichting Buurteams Jeugd en Gezin Nijmegen krijgt de gunning om vanaf halverwege 2021 de basisteams Jeugd en Gezin in te de stad te organiseren.

Gezinswerker Marcel van Eck Sociaal Werker 2020

17 mei 2020

Collega Marcel van Eck, gezinswerker bij onze buurtteams in Utrecht, is Sociaal Werker van het Jaar 2020. De uitslag werd bekend gemaakt tijdens een online event op 20 mei. Juryvoorzitter Lex Staal citeerde uit het juryrapport: “Marcel heeft een sterke visie op de ontwikkeling van sociaal werk. Marcel is een verbinder; rond multiproblematiek binnen de gezinnen die hij ondersteunt en met de wijk- en buurtteams, maar ook tussen wetenschap en praktijk.”  

Ambassadeurs Jeugd steken hart onder de riem

17 mei 2020

Tijdens de Coronamaatregelen de afgelopen periode, zagen we een stevige afname in het aantal gezinnen dat de buurtteams in Utrecht om hulp of begeleiding vroeg.

Tas voor Thuis

17 april 2020

Nu kinderen langer thuis zitten en ouders thuiswerken, kunnen sommige gezinnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor hen hebben we samen met andere maatschappelijke organisaties in Utrecht een nieuw initiatief ontwikkeld: Tas voor Thuis.

Transformatie jeugd in Utrecht op goede weg

11 februari 2020

‘De transformatie blijkt voor gemeenten een complexe opgave te zijn. Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin op lokaal en regionaal niveau is nog lang niet gerealiseerd’, stelt bestuurskundige Jan-Kees Helderman (Radboud Universiteit) in het recent verschenen onderzoek naar de werking van het ‘Utrechtse model’.

Utrecht is Inspiratieregio onderwijs-jeugd-zorg

17 januari 2020

De landelijke Coalitie Onderwijs-Jeugd-Zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ te beantwoorden.

Lokalis ondertekent CityDeal Health Hub

17 januari 2020

Gezondheid en preventie spelen een grote rol in ons werk met kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom ondertekenden we op 28 januari de City Deal Health Hub.

Collectieve aanpak: hoe doen andere ouders dat?

17 december 2019

Onder de naam Collectieve Aanpak zijn onze buurtteams samen met de jeugdgezondheidszorg initiatieven gestart voor ouders in verschillende Utrechtse wijken.

Oproep aan de minister: ruimte voor duurzame transformatie

05 november 2019

Lokalis is samen met tal van wijk- en buurtteamorganisaties verenigd in de Associatie Wijkteams.

Pak armoede en schulden aan!

28 oktober 2019
Met de Armoedecoalitie Utrecht ondertekenden we het pamflet om mensen met een kleine beurs meer perspectief te bieden. 939.000 mensen in Nederland leven op en rond de armoedegrens. Velen van hen komen nauwelijks rond.

Week van de Armoede: Armoede in de klas

08 oktober 2019

Op 14 oktober start de week van de armoede 2019. Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van een kind/jongere. Aan veel problematiek ligt armoede of schulden ten grondslag.

Collectieve Aanpak: Scheiden

13 augustus 2019
Collectieve aanpak is een krachtenbundeling voor de Utrechtse wijken en scholen, als aanvulling of vervanging op individuele preventie en hulp. Ouders en professionals van allerlei partijen werken in  een vroeg stadium samen. Samen leren, ontwikkelen en delen is de sleutel tot succes.

Samenwerking in innovatieve wijkgerichte collectieve aanpak

17 juli 2019

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk.

Collectieve Aanpak: Overgewicht in Ondiep

12 juni 2019
We geven het stokje door! Collectieve aanpak is een prachtige krachtenbundeling van JGZ en Lokalis in drie Utrechtse wijken waar steeds meer organisaties en initiatieven bij aansluiten.

Aanbesteding Buurtteams opnieuw naar Lokalis en Incluzio

17 januari 2019

De aanbesteding voor Buurtteams Utrecht is opnieuw gegund aan beide buurtteamorganisaties. Wij zijn ontzettend blij dat wij ons ook de komende zes jaar met de buurtteams kunnen inzetten om inwoners van Utrecht te ondersteunen bij vraagstukken waar ze (tijdelijk) hulp bij nodig hebben. Zo bouwen we verder aan een sterke, sociale en toegankelijke stad.

Samen gezinnen en scholen versterken

19 september 2018

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen.

Lokalis in Samen Sterk

17 juni 2018

Op 23 juni verscheen Lokalis in de uitzending van het programma Samen Sterk. In dit item was te zien hoe gezinswerker Tom van der Eijck samenwerkt met een gezin opdat hun veranderende gezinssamenstelling niet leidt tot uithuiszetting.

Basishulp én specialistische zorg eerder, dichtbij en op maat

17 maart 2018

In Utrecht is de basiszorg binnen de jeugdhulp dichtbij jongeren en kinderen in de buurten georganiseerd. De buurtteams spelen daarbij een belangrijke rol.

Lokalis op landelijke tv

19 juni 2017

Op 24 juni verscheen Lokalis in de uitzending van het programma Samen Sterk. In dit item was te zien hoe gezinswerker Debbie van Veghel samenwerkt met een vader en school zodat er snel passende hulp komt.