Basishulp, voor iedereen, dichtbij.

Regelingen

Als u begeleid wordt door het buurtteam jeugd & gezin heeft u verschillende rechten. Bij de start van de begeleiding heeft u een folder ontvangen waarin uw geïnformeerd bent over uw rechten en hoe u hier aanspraak op kan maken.

Hierin heeft u onder andere kunnen lezen dat persoonsgegevens volgens de huidige privacy wetgeving (AVG) beschermd. Dat u als ouder(s) en/of kind recht heeft op ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. En er organisaties zijn die uw belangen behartigen, en bij onvrede kunt u een klacht of bezwaar indienen.

Verhalen over basishulp

Ik vertel

Sander Molenaar & Misja Poulissen

Lage drempel

Het Buurtteams MBO van Lokalis start als pilot in november 2013. Sinds mei 2015 zijn de medewerkers van het team gestationeerd op twee mbo-scholen in de stad Utrecht. Zij begeleiden scholieren met diverse hulpvragen. Gezinswerker Misja Poulissen ondersteunt Sander Molenaar. Via zijn mentor en de taakdocent zorg komt Sander bij het Buurtteam MBO. “Ik trok bij mijn mentor aan de bel omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Mijn ouders lagen in scheiding. Ik had veel zorgen en kon bij niemand terecht. Ik spijbelde, mijn schoolprestaties vielen tegen en ik voelde me enorm onzeker.” Bij Misja vindt Sander een luisterend oor.

Klachten

Onze medewerkers doen elke dag hun best om zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan voorkomen dat u iets als onjuist of onterecht ervaart. We vinden het belangrijk om onze organisatie te blijven verbeteren en te leren van wat er niet goed gaat. Wanneer u niet tevreden bent, kunt u ons dat melden. Wat kunt u doen?

In gesprek

Als u ontevreden bent over de hulpverlening of een klacht heeft, kunt u dit in de eerste plaats aangeven bij uw hulpverlener of zijn of haar leidinggevende. Wij gaan eerst zelf met u in gesprek, onderzoeken wat er aan de hand is en kijken of we er samen uit kunnen komen. Is dit niet het geval en blijft u ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtenbemiddelaar of externe klachtencommissie.

Externe klachtencommissie

Lokalis is aangesloten bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN). In deze folder leest u hoe u schriftelijk een klacht kunt indienen bij de KJMN. De klachtenregeling vindt u hier.

Als u het lastig vindt om een klacht in te dienen en daar graag hulp bij krijgt, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij zijn onafhankelijk van de buurtteams en helpen u graag verder.

Klacht of bezwaar? 

Een klacht heeft altijd betrekking op hoe u behandeld bent. Het kan gaan over de bejegening en of respectvol behandeld bent. Het kan ook gaan over de bereikbaarheid van het buurtteam of de manier waarop u begeleiding geboden wordt. 

Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. U kunt een bepaalde beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij de gemeente Utrecht via www.utrecht.nl/bezwaar. Tegen besluiten kan altijd binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend.

Lees hier meer over het bezwaar maken bij Jeugd en Gezin.

Contact

Contact over klachten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertrouwenspersoon voor jeugdhulp:

Jeugdstem
088 - 555 1000

Schriftelijk indienen van een klacht bij de klachtencommissie KJMN:

Klachtencommissie Jeugdzorg Midden Nederland
t.a.v. de secretaris
Postbus 75874, 1070 AW Amsterdam

Telefoon: 020 - 616 92 92

Verhalen over basishulp

Ik vertel

Aisha & Femke van der Schoor

Slechts voorbijgangers

Aisha is een alleenstaande moeder met 2 jonge kinderen. Ze heeft gezondheidsklachten en kampt met schulden. Omdat ze het alleen niet redt, vraagt ze thuisbegeleiding aan. Deze krijgt ze aanvankelijk via Aveant. Vanaf het najaar van 2014 ondersteunt Femke van der Schoor haar vanuit Buurtteam Leidsche Rijn. “Als alleenstaande moeder is het heel fijn om af en toe vragen te kunnen stellen over de opvoeding”, vertelt Aisha.

Privacy

Lokalis en de gemeente Utrecht duidelijke afspraken gemaakt over privacy en gegevensverwerking. Deze afspraken zijn opgesteld volgens de AVG en gaan uit van de volgende Leidende principes.

  • U wordt mondeling om toestemming gevraag voor het vastleggen van uw gegevens
  • Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld voor zover noodzakelijk voor passende dienstverlening.
  • U heeft zelf regie over uw eigen dossier.
  • Uitgangspunt van het privacy beleid is dat uw veiligheid en/of dat van uw omgeving niet in gevaar komt. 

De uitgebreide afspraken vindt u in de Privacy Charter. Mocht u vragen hebben over privacy en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt contact met ons opnemen via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.