Basishulp, voor iedereen, dichtbij.

Basishulp

Wat er allemaal onder basishulp wordt verstaan, hangt in beginsel af van de vraag van en de meerwaarde voor gezinnen voor hulp vanuit de wijk. Naast alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs, ondersteunen we ook het speciaal voortgezet onderwijs en diverse mbo-locaties. Daarnaast ondersteunen we huisartsen in hun praktijk en/of op gezondheidscentra. ‘Jeugd & Gezin’ is niet alleen van de opvoedvragen, maar van een groot deel van het sociale domein: van schulddienstverlening, hulp bij woonproblematiek, verslaving, relaties en de toegang tot hulp bij huishouden.

Positieve gezondheid is gericht is op wat men wel kan en op het beter hanteerbaar maken van problemen. Dit hangt af van zowel persoonlijke kenmerken als van de omgeving. Basishulp gaat over het bevorderen van beschermende factoren en het beïnvloeden van omgevingsfactoren en daarmee het helpen versterken van veerkracht. Veerkracht is een vaardigheid die duurzaam bijdraagt aan het kunnen hanteren van stress, verandering en ingewikkeldheden.

Bij het verkleinen van gezondheidsverschillen streven we naar gelijkwaardige uitkomsten en dat is een zinvolle bril bij het ‘doen wat nodig is’. Dit betekent dat het ene gezin meer of iets anders nodig heeft dan het andere, en dat niet iedereen hetzelfde krijgt. Eigenlijk niets anders dat het bieden van ondersteuning op maat, waarbij we niet streven naar gelijkheid op wat iemand ontvangt, maar op gelijkheid in het resultaat. Dit vormt onze keuzes voor de inzet richting gezinnen en de wijk.

Verhalen over basishulp

Ik vertel

Anna & Juul Wichgers

Zonder pilletje

Vanwege financiële vragen loopt Anna binnen bij Buurtteam De Meern. Anna is alleenstaande moeder en worstelt met de opvoeding van haar 5-jarige zoon Ravi. Gezinswerker Juul Wichgers ondersteunt moeder en zoon. “Met vragen over mijn Wajong-uitkering, parttime werken en het behouden van financiële stabiliteit, kwam ik bij het buurtteam”, vertelt Anna. “Al snel raakte ik met Juul in gesprek over mijn zoon Ravi en zijn driftbuien. Omdat zijn vader een drugsverslaving heeft, voed ik Ravi alleen op. Dat is niet altijd makkelijk.

Koers 2019

We helpen gezinnen bij het duurzaam hanteerbaar maken van hun vragen en problemen. We doen dit door gezinnen en hun omgeving te helpen bij het bevorderen en vergroten van hun veerkracht en het verstevigen van de sociale basis. We sturen op het verkleinen van gezondheidsverschillen door te werken aan gelijkwaardige uitkomsten. Gelijkwaardige uitkomsten bereiken we zoveel mogelijk door met partners verschillend in te zetten per individu, gezin, school en buurt.

Leefgebieden

We verlenen faciliterende hulp op deze 11 leefgebieden.

 • Opvoeden en opgroeien
 • Psychische gezondheid
 • Beperkingen
 • Veranderend ouderschap
 • Veiligheid
 • Wonen
 • Financiën
 • Gezondheid
 • Taal- en digitale vaardigheid
 • Participatie
 • Onderwijs