Basishulp, voor iedereen, dichtbij.

Lokalis

In ieder gezin komen wel eens problemen voor. Problemen van ouders, van jongeren en kinderen, of moeilijkheden onderling. Dat hoeft niet erg te zijn, als zij samen een goede oplossing vinden. Maar soms worden de problemen zo groot, dat het goed kan zijn om hulp te vragen.

Lokalis biedt basishulp aan jeugdigen en gezinnen die het nodig hebben. Zo helpen we hen om hun oplossend vermogen te versterken in hun directe omgeving, en kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien en zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. Wij zien de mogelijkheden van de mensen, hun omgeving en sociale netwerk, en we bevorderen de inzet hiervan bij het opvoeden en opgroeien.

De hoofddoelstelling van de organisatie is om via de inzet van buurtteams een stabiele gezinssituatie te realiseren of daarin een duurzame verbetering te organiseren voor die gezinnen die dat nodig hebben. Daarbinnen heeft stichting Lokalis specifiek aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en het waarborgen van hun veiligheid.

In Utrecht bieden we inwoners en de voor hen belangrijke anderen basishulp. De leidende principes die daarbij richtinggevend zijn voor het hele sociaal domein zijn:

  • Eigen regie, verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en wederkerigheid zijn vanzelfsprekend
  • Ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen
  • Normaliseren en uitgaan van de mogelijkheden: kinderen, jongeren en gezinnen in het dagelijks leven vormen het uitgangspunt
  • Hoogwaardige generalistische professionals aan de voorkant
  • Eenvoudiger systeem, minder bureaucratie: de inhoud is leidend, niet het systeem
  • Veiligheid van kinderen vormt altijd de ondergrens

 

 

Familiegroepsplan


In ieder gezin komen wel eens problemen voor. Problemen van ouders, van jongeren en kinderen, of moeilijkheden onderling. Dat hoeft niet erg te zijn, als zij samen een goede oplossing vinden. Maar soms worden de problemen zo groot, dat het goed kan zijn om hulp te vragen. Lokalis biedt basishulp aan jeugdigen en gezinnen die het nodig hebben. Zo versterken we hun eigen oplossend vermogen in hun directe omgeving, en kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien en zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. Wij zien de mogelijkheden van de mensen, hun omgeving en sociale netwerk, en we bevorderen de inzet hiervan bij het opvoeden en opgroeien.

Familiegroepsplan


We werken samen met gezinnen om de beste oplossingen vinden. Daar maken we een plan voor. U mag natuurlijk ook zelf een plan maken. Een familiegroepsplan is daar een mooi voorbeeld van. De gezinswerker kan u daarbij ondersteunen als u dat wilt.