Stichting Lokalis heeft een ANBI-status.

ANBI

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De gegevens die daarvoor gepubliceerd moeten worden, staan in dit formulier.

Jaarverslag 2022

In het jaarverslag 2022 lees je meer over de activiteiten van de Raad van Toezicht van Lokalis.

Gegevens

Stichting Lokalis

RSIN: 8543.14.994

KvK: 61370630

Bestuurssamenstelling

Bianca Kingma

Bestuurder

Raad van toezicht

  • Voorzitter
    R.I. (Richard) Andringa
  • J. (Jan) van Leijenhorst
  • M.T.M. (Monica) van Berkum
  • A. (Abdessamad) Bouabid
  • M.J. (Anne) Maljers

Directieleden

J.H.M. (Jeanine) ten Haaf
D.A.J. (Danielle) van Schaik