Stichting Lokalis heeft een ANBI-status.

ANBI

Hoofdlijnen voor 2019 

We helpen gezinnen bij het duurzaam hanteerbaar maken van hun vragen en problemen. We doen dit door gezinnen en hun omgeving te helpen bij het bevorderen en vergroten van hun veerkracht en het verstevigen van de sociale basis. We sturen op het verkleinen van gezondheidsverschillen door te werken aan gelijkwaardige uitkomsten. Gelijkwaardige uitkomsten bereiken we zoveel mogelijk door met partners verschillend in te zetten per individu, gezin, school en buurt.

Lokalis biedt met de buurtteams Jeugd en Gezin een algemene voorziening binnen de gemeente Utrecht. Het is een laagdrempelige voorziening zonder toets en zonder eigen bijdrage. De buurtteams werken nauw samen met partners in de wijk, zoals huisartsen, scholen, woningbouwcorporaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties die maatwerkvoorzieningen bieden. Tevens vervullen onze teams de verwijsfunctie naar aanvullende zorg voor jeugd.

Beloningsbeleid

De beloning van de bestuurder is door de Raad van Toezicht vastgesteld in overeenstemming met de beloningscode bestuurders in de zorg en zal worden gepubliceerd in het jaardocument van de stichting via jaarverslagen zorg. Het beloningsbeleid voor het personeel is conform de CAO Jeugdzorg.

Balans en staat van baten en lasten 

Stichting Lokalis is opgericht op 2 september 2014. Het bestuur is daarbij verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van die termijn met ten hoogste zes maanden door de Raad van Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening en een verslag van de activiteiten van het afgelopen boekjaar op te maken.

Gegevens

Stichting Lokalis

RSIN: 8543.14.994

KvK: 61370630

Bestuurssamenstelling

 • Bestuurder
 • Directeur
 • Bestuurder

  M.J.T. (Marenne) van Kempen

 • Directeur

  M.J. (Matthijs) Riemens

Raad van toezicht

 • Richard Andringa
 • Jan van Leijenhorst
 • Monica van Berkum
 • Mohamed Essafi
 • Anne Maljers
 • Voorzitter
  R.I. (Richard) Andringa
 • J. (Jan) van Leijenhorst

 • M.T.M. (Monica) van Berkum
 • A. (Abdessamad) Bouabid

 • M.J. (Anne) Maljers