Stichting Lokalis heeft een ANBI-status.

ANBI

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De gegevens die daarvoor gepubliceerd moeten worden, staan in dit formulier.

Gegevens

Stichting Lokalis

RSIN: 8543.14.994

KvK: 61370630

Bestuurssamenstelling

Bianca Kingma

Bestuurder

Raad van toezicht

  • Voorzitter
    R.I. (Richard) Andringa
  • J. (Jan) van Leijenhorst
  • M.T.M. (Monica) van Berkum
  • A. (Abdessamad) Bouabid
  • M.J. (Anne) Maljers

Directieleden

J.H.M. (Jeanine) ten Haaf
D.A.J. (Danielle) van Schaik