Werken bij lokalis

Werken bij Lokalis betekent samen met je collega’s en andere professionals in de wijk verantwoordelijkheid nemen voor ons werk met gezinnen, in de wijk en voor de stad. Dat doe je als ambulant Jeugd- en Gezinscoach heel rechtstreeks, maar ook in een ondersteunende en/of staffunctie is dat je focus.

Lokalis is een jonge, zich volop ontwikkelende organisatie. Van elkaar en van anderen leren vinden we erg belangrijk. Je eigen handelen reflecteren en hiervan leren speelt dan ook een grote rol. Effectief samenwerken en het gezamenlijk resultaat voorop stellen is essentieel in onze organisatie.

De verschillende buurtteams hebben allen een wijk als werkgebied. Ons beleid is dat je niet werkt in je eigen woonwijk of in een buurt waar je sociaal sterk mee verbonden bent.

Functies


Lokalis kent een aantal functies.
Ambulant Jeugd- en Gezinscoach

Ambulant Jeugd- en Gezinscoaches bieden generalistische basiszorg op maat aan gezinnen en jeugdigen. Zij werken op uiteenlopende gebieden, van  opvoed- en opgroeiproblematiek tot financiële problemen, en van echtscheidingsproblematiek tot begeleiding van mensen met een beperking. Bij de begeleiding betrekt de Jeugd- en Gezinscoach het netwerk van het gezin en waar nodig professionals uit de wijk.

Teammanager

Teams staan onder leiding van een teammanager op afstand, die deel uitmaakt van het managementteam van Lokalis. De teammanager richt zich op het ondersteunen, coachen, inspireren en bewaken van de werkzaamheden van de teams Jeugd & Gezin, waardoor zij in staat worden gesteld generalistische basiszorg te verrichten. Daarnaast heeft de teammanager een verantwoordelijkheid in wijk- en stedelijke opdrachten. 

Staf en ondersteuning

Lokalis heeft een kleine staf van adviseurs in Financiën, P&O, ICT, Communicatie en Kwaliteit & verantwoording. Daarnaast worden teammanagers ondersteund door managementassistenten. Een aantal teams wordt ondersteund door een voordeurmedewerker. 

Angela en Elleke

Angela de Kruijff & Elleke de Graaf

Jarenlang denkt Angela dat haar zoon Peter moeilijk opvoedbaar is. Ze twijfelt aan haar capaciteiten als moeder. Ze baant zich een web door de wirwar aan hulpverlenende instanties en komt uiteindelijk terecht bij Buurtteam Dichters- en Rivierenwijk. 

Sollicitatieprocedure ambulant Jeugd- en Gezinscoach

Solliciteer je op de functie van ambulant Jeugd- en Gezinscoach, dan verloopt de procedure wellicht anders dan je gewend bent.

Na de briefselectie nodigen we je mogelijk uit voor de eerste selectieronde. Aan deze ronde doen maximaal zeven kandidaten mee. Na een korte introductie over Lokalis, ga je samen met de medekandidaten in gesprek met twee ambulant Jeugd- en Gezinscoaches over casuïstiek. Tijdens dit casuïstiek-overleg heeft iedereen ook een individueel gesprek met Ebelien Mout (projectmanager Duurzame Bemensing). In een mogelijk tweede ronde volgt een sollicitatiegesprek bij een van de buurteams.